Författare : Christian Alm; Sebastian Nilsson; [2018] Nyckelord : Fritidshem; Synliggörande; Fritidslärare; Fritidspedagog; Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur fritidslärare beskriver lärandet som sker på fritidshemmet och om och i så fall hur de arbetar för att synliggöra det lärandet.

1919

KURS: Examensarbete - 15hp PROGRAM: Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem - 180hp FÖRFATTARE: Cathrine Franzon & Kajsa Rundbäck EXAMINATOR: Anna Klerfelt TERMIN: VT16 En studie om relationskapande mellan elever och lärare i fritidshem

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. Sammanfattning Syftet med denna studie är att synliggöra hur fritidslärare resonerar kring användningen av digitala verktyg i fritidshemmet. För att undersöka detta har sex fritidslärare Fysisk aktivitet på fritidshemmet En studie om hur fritidshemmet skapar rörelseglädje och kompletterar skolan i den dagliga fysiska aktiviteten Roland Alexandersson Mirja Eriksson VT2015 Examensarbete, 15 hp Grundlärare fritidshem, 180 hp Examensarbetet behandlar ämnet elevinflytande på fritidshem. Under denna period har pedagogers arbete med elevinflytande på fritidshem granskats samt hur eleverna anser att elevinflytandet bedrivs. Författarna har valt att undersöka detta ämne för att få en klarare bild över det aktuella ämnet.

Examensarbete fritidshem

  1. Gruppchef ikea lon
  2. Vanliga jobb i sverige
  3. Beräkna försäkring på bil
  4. Jobbannonser västmanland
  5. Musik studio stockholm

För den som vill finns möjligheter till internationellt utbyte under studietiden, till exempel  Du kan göra praktik, göra ditt examensarbete eller jobba samtidigt som du studerar. Vi har ett stort antal gymnasieskolor, grundskolor, fritidshem och förskolor  Här finns information om praktik och examensarbete inom MSB, för dig som studerar vid ett universitet eller en högskola. Är du student och ska göra ditt examensarbete eller skriva din uppsats? Samarbeta med oss på Karlskrona kommun så får du både knyta  VFU410, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare i fritidshem och EXG400, Examensarbete I, grundlärare i fritidshem, grundnivå ( Obligatorisk )  Vill du göra ditt examensarbete/uppsats eller göra praktik inom ramen för dina högskole- och universitetsstudier. Har vi möjlighet tycker vi att det är både  Ur Åsa Rosenqvist examensarbete angående rörelse projekt: Fysisk aktivitet är en nödvändighet i undervisningen för eleverna när det är långpass i skolan.

Examensarbete 10 poäng inom Allmänna Utbildningsområdet Lärarutbildningen Höstterminen 2006 SAMMANFATTNING Emilie Nilsson och Cecilia Skoglund Kvalitetsarbete på fritidshem En undersökning om fritidspedagogers kvalitetsarbete Antal sidor: 25 Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger ser på kvalitetsarbete samt ta reda på

På Tjörns kommun får du ta plats med dina kunskaper  Våren 2019. Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. 11GF65 Kursplan och litteraturlista (pdf)  BARN UNGA SAMHÄLLE Examensarbete i fritidshemspedagogik 15 Abstract I svenska fritidshem idag väljer majoriteten av de inskrivna barnen att sluta i  Fritidshem; Grundskola; Särskola; Gymnasieskola med vuxenutbildning; Elevhälsa. Som stöd åt verksamheterna finns ett centralt kansli som bland annat hanterar  Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Uppsatser om EXAMENSARBETE FRITIDSHEM. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Examensarbete fritidshem

Examensarbete, 15 hp Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Vårterminen 2016 SAMMANFATTNING Linn Karlsson, Hanna Magnusson Musik på fritidshem– En outnyttjad potential för elevers utveckling Antal sidor: 35 Syftet med denna studie är att skapa kunskap om hur musik används på fritidshemmen och hur Elevinflytande i fritidshem En studie om fem fritidspedagogers syn på och arbete med elevinflytande Pernilla Andersson Therese Jansson 2014 Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Lärarprogrammet Handledare: Elisabet Hedlund Examinator: Peter Gill Examensarbete, Grundlärare fritidshem, 15 högskolepoäng Degree Project, School Age Educare, 15 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - kunna identifiera och formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket och arbete i fritidshem Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 högskolepoäng 2(4) Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts tre gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. Examensarbete 15 hp Lärarprogrammet Grundlärare Fritidshem Vårterminen 2015 SAMMANFATTNING Veronica Gustafsson, Marielle Karlsson Lärares beskrivningar av estetiska lärprocesser i fritidshem - En kvalitativ studie om hur lärare i fritidshem skapar möjligheter för estetiska lärprocesser Självständigt arbete (examensarbete) För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området. Examensarbete 15 hp Lärarutbildningen Förskollärare Handledare: Maria Johansson . Abstrakt Det övergripande syftet med studien var att kartlägga vilka specifika Som grundlärare i fritidshem har du en viktig uppgift i att stimulera barns lärande och utveckling, huvudsakligen i åldrarna 6–12 år.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Akademin för utbildning och ekonomi.
Las pa engelska

Examensarbete fritidshem

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. 130 lediga jobb inom sökningen "barnskötare fritidshem" från alla jobbmarknader i Sverige.

På Stensbergskolan finns fyra fritidshemsavdelningar, Aspen, Boken, Linden och Lönnen.
Brodtext exempel
Författare : Christian Alm; Sebastian Nilsson; [2018] Nyckelord : Fritidshem; Synliggörande; Fritidslärare; Fritidspedagog; Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur fritidslärare beskriver lärandet som sker på fritidshemmet och om och i så fall hur de arbetar för att synliggöra det lärandet.

Utbildningen ges på helfart med undervisning på dagtid. Som heltidsstudent får du räkna  För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olika områden. Därför tar vi gärna emot  12:30-15:30, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem 11 Jan, 09:00-16:00, Förskollärarutbildning Förskollärarutbildning, Examensarbete i  Kommunservice – examensarbete inom, bemanning, reception, skogs- och parkvård. Kontakt Ulf Meijer, verksamhetschef kommunservice telefon: 0321-59 50  Lärare i fritidshem till Lundbyskolan. Sista ansökningsdag - 23 februari 2021.

Examensarbete, 15 hp Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Vårterminen 2016 SAMMANFATTNING Linn Karlsson, Hanna Magnusson Musik på fritidshem– En outnyttjad potential för elevers utveckling Antal sidor: 35 Syftet med denna studie är att skapa kunskap om hur musik används på fritidshemmen och hur

Kursinnehåll. • Formulering av problemställning och forskningsplan • Kritisk granskning av vetenskapliga  Ska skriva mitt examensarbete kring ADHD (främst på fritidshem, men skolan fungerar också). Hur jag ska forma/utveckla det har jag inte riktigt bestämt än (ev  Examensarbete på ett irländskt fritidshem. Studenterna Elin Tegström och Mikaela Winsnes från Grundlärarprogrammet med inriktning mot  Begagnad kurslitteratur - Examensarbete för grundlärare i fritidshem: didaktik. Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på  Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 högskolepoäng.

Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. Sammanfattning Syftet med denna studie är att synliggöra hur fritidslärare resonerar kring användningen av digitala verktyg i fritidshemmet. För att undersöka detta har sex fritidslärare Fysisk aktivitet på fritidshemmet En studie om hur fritidshemmet skapar rörelseglädje och kompletterar skolan i den dagliga fysiska aktiviteten Roland Alexandersson Mirja Eriksson VT2015 Examensarbete, 15 hp Grundlärare fritidshem, 180 hp Examensarbetet behandlar ämnet elevinflytande på fritidshem.