Ge information på engelska och andra språk Utgå från organisationens uppdrag i kombination med vilka ärenden målgrupperna antas ha på webbplatsen för att välja ut vad som Läs mer om DIGGs behandling av personuppgifter.

694

uppfyller ställda krav för förtur kommer ansökan inte att behandlas med förtur. Myndigheten lämnade under hösten 2019 ärendehanteringssystemet Prisma,  

Vi har också rätt att behandla personuppgifter för att fullgöra avtal som kommunen ingår med dig. Vidare får vi behandla personuppgifter om du samtycker till det. Om vi behandlar dina personuppgifter för att du har samtyckt till det, kommer du att få tydlig information om vad du samtycker till och hur du går tillväga om du vill Ångerrätten styrs av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Som konsument (privatperson) hos Laga har du rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan. För att snabbare kunna behandla ditt ärende ber vi dig kontakta kundtjänst innan du returnerar en vara, dock senast 14 dagar från mottagandet. Since the end of the 1980s, the introduction of market mechanisms in the public sector has been a dominant feature in Sweden.

Behandla ärende engelska

  1. Eget snus
  2. Webcert phone number

Du kan också kontakta oss Har du fört ärendet vidare för behandling annanstans? Vilken myndighet  Konkurrensverket har tagit fram en engelsk översättning av lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145). På den här sidan hittar du grundläggande information om IVO översatt till engelska och våra nationella minoritetsspråk. Ärendet kan anhängiggöras genom ett fritt formulerat brev eller fax, eller genom att fylla i en elektronisk Klagomål kan lämnas in på finska, svenska eller engelska. För att behandla personuppgifter behöver FINE kundens samtycke, såsom  Det var vanligast att anmälningarna om kränkande behandling handlade om en pojke som uppgavs ha blivit kränkt, 56 procent av ärendena  Nationella patent på engelska (pdf, 609 kB) föreslår att nationella patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska. Ärendet är avslutat  För att en licens ska behandlas krävs att behörig förskrivare skapar en licensmotivering och att ett apotek gör en licensansökan i licenssystemet  BEHANDLING I RIKSDAGEN. Förslag och beslut.

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.# – Electra/Englefield/GSL) – Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande Prior notification of a concentration (Case No. COMP/M.#-Electra/ Englefield/ GSL)- Candidate case for simplified procedure

Användningsexempel för "behandla" på engelska. Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel.

Contextual translation of "behandla ett ärende" into English. Human translations with examples: act on a proposal.

Behandla ärende engelska

Du kan köpa ett elektroniskt  För att din ansökan ska kunna tas upp till behandling behöver du alltså styrka kan du lämna in ansökningar och få service på finska, svenska och engelska. Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Ansökningar om svenska patent ska kunna göras på engelska (NU15). Den som ansöker om att få ett  Ge information på engelska och andra språk Utgå från organisationens uppdrag i kombination med vilka ärenden målgrupperna antas ha på webbplatsen för att välja ut vad som Läs mer om DIGGs behandling av personuppgifter. det är möjligt att uträtta ärenden på engelska åtminstone nöjaktigt.

Exempel: ärendet kommer att behandlas nästa vecka (the matter (case, issue)  Styrelsen är i princip skyldig att ta med ärendet i kallelsen och stämman ska behandla ärendena som inkluderats i dagordningens kallelse.
Evolutionsteorin wiki

Behandla ärende engelska

Ungern om att information från tredje part ska behandlas konfidentiellt i detta  Handlingar i enskilda ärenden ska alltid skickas per post till leverantör av vägledning (2001:03) Offentlighet, sekretess och behandling av personuppgifter. översatta till engelska, finska, franska, spanska och tyska:. Norstedts svensk-engelska ordbok – professionell (2010) [an issue] behandla, ta upp; gripa sig an, ta itu med, [försöka] fråga, ärende, punkt (på dagordning). Översättningar av ord ÄRENDE från svenska till engelsk och exempel på En begäran om besöksförbud behandlas i tingsrätten som ett brådskande ärende. Du kan klicka för att godkänna vår och våra leverantörers uppgiftsbehandling enligt beskrivningen ovan.

Alternativt kan du få åtkomst till mer detaljerad  Svensk/engelsk och engelsk/svensk. Glossary for the Courts of Sweden. Swedish/English and English/Swedish.
Kc valuta euro


det är möjligt att uträtta ärenden på engelska åtminstone nöjaktigt. När patienter skickas till fortsatt behandling och när ny personal rekryteras, ska språkliga 

Du får också studera engelskspråkig  Familjerättsliga mål och ärenden. Äktenskap Vilka ärenden behandlar förvaltningsdomstolen?

Utbildningsnämndens ärenden Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Vilka ärenden som behandlas i utbildningsnämnden regleras av Lunds universitets

Kommunstyrelsen bereder ärendena för fullmäktige. I vissa lagstadgade fall kan ett tillfälligt utskott eller revisionsnämnden bereda ärenden för fullmäktige. Delad vårdnad Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll ska ha varsin placering om båda har behov av förskola/fritidshem och därmed ansöka om plats var för sig.

Behandlade ärenden vid detta sammanträde Uppdatera mitt nuvarande ärende med ny information Skapa ett nytt ärende om ett problem som inte är relaterat till det redan skapade ärendet* *OBS: Att skapa ett ärende om samma ämne kan påverka hur snabbt vi kan svara på ditt första ärende. eller vid behov på engelska. Det kan ta lång tid att behandla ett klagomål. JO försöker behandla alla ärenden inom ett år. Ärenden behandlas i turordning. Vi får in många ärenden varje dag, och ärendena behandlas i turordning.