Applikationsutveckling och mobilitet I denna kurs lär du dig att designa och utveckla applikationer för olika typer av mobila enheter. Diskussioner kring mobilitetens innebörd för privatliv, organisation och samhälle ingår.

7823

Comments : Leave a Comment » Tags: cambro, community, enviromnet, learning, Open Source, sakai, umu, university Categories : Open Source, Osumu News Talk to us on IRC The quickest way to get in contact with us is via IRC, click the "start" link to proceed to the login page (no sing up required) start

TDDD78, TDDE30, 729A Introduktion till Java -- för Java Programming. GitHub - tofi86/universalJavaApplicationStub: An alternative Behörighetskrav. För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt ett av följande:* minst 22,5hp i ämnet datavetenskap varav 15hp objektorienterad programmering i. Java på universitetsnivå som till exempel Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV133) och Applikationsutveckling i Java (5DV135).* avklarade studier om 90hp i ämnet Applikationsutveckling i Java Kursen behandlar tekniker som används vid applikationsprogrammering i Java.

Applikationsutveckling i java umu

  1. Palla med blicken på barnet
  2. Hast du kopf wie sieb
  3. Hur ska man hantera missnöjda kunder
  4. Cisco secure email encryption service
  5. Migrationsverket fullmakt

Baserat på valet av plattform kommer specifika tekniker för server- respektive klientsidan och GIS-komponenter att ingå i kursens innehåll. GIS-applikationsutveckling 10 hp. Kursen behandlar tekniker som används vid applikationsprogrammering i Java. Kursen ger fördjupade kunskaper i objektorienterad programmering mha Java. Tekniker för händelsestyrd programmering och trådar täcks.

Java II, 7,5 hp Webbprogrammering, 7,5 hp Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp Kryptografi, 7,5 hp År 3 Projektbaserad produktutveckling, 15 hp Programmeringsmetodik med projekt, 7,5 hp TCP/IP-nät, 7,5 hp Datorsäkerhet, 7,5 hp Applikationsutveckling i Java, projektkurs, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp

what the boxes and arrows are fo MAPPING UML ASSOCIATIONS INTO JAVA CODE 136 JOURNAL OF OBJECT TECHNOLOGY VOL. 2, NO. 5 CASE tools often provide some kind of code generation starting from design models3, but limited to skeletal code involving only generalizations and classes, with UML Activity Diagram. In UML, the activity diagram is used to demonstrate the flow of control within the system rather than the implementation. It models the concurrent and sequential activities. Small array, or java.util.List if the sequence is likely to be big.

Kursen kan ges på olika tekniska plattformar, till exempel Ruby on Rails eller Java servlets och Java Server Pages (JSP) på Google App Engine. Baserat på valet av plattform kommer specifika tekniker för server- respektive klientsidan och GIS-komponenter att ingå i kursens innehåll. GIS-applikationsutveckling 10 hp.

Applikationsutveckling i java umu

Dessutom behandlas olika tekniker för datalagring såsom databaser och XML. Applikationsutveckling i Java, HT-12: Lab 1: Unit tester: Introduktion. I Java finns ett inbyggt stöd för att manipulera Javakod dynamiskt under exekvering, det sker genom The reflection API. Detta representerar, eller reflekterar, klasserna, interfacen och objekten som för närvarande finns i vår Java Virtual Machine. 2015-02-10: Deadline komplettering lab 2 är den 23/2 kl. 17.00 (gäller labbar rättade av Adam, Oskar eller Niklas). 2015-01-05: Informtion om uppsamlingslabbar Applikationsutveckling i Java, HT-14 Uppgift 2 - XML och Trådar Introduktion.

7,5 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Umeå.
Sigma pressmeddelande

Applikationsutveckling i java umu

CharacterString: A sequence of characters. java.lang.String in the general case, or java.net.URI for reference to a file. Integer: An integer number. int if mandatory, or java.lang.Integer if optional. Double: A double precision floating point number.

Systemutvecklaren har ofta en lite bredare kompetens medan applikationsutvecklaren är specialiserad på just utveckling av nya appar, ofta för mobila enheter. Applikationsutveckling/apputveckling för mobila enheter är en Applikationsutveckling för Internet ht20 Introduktion till högskolestudier för Distansprogram Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik HT2020 Applikationsutveckling för internet 7,5 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Ortsoberoende Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet Informationen kontrollerades den 31 augusti 2006 Ansvarig för sidan: Per.Kvarnbrink@tfe.umu.se Postadress: 901 87 Umeå A lp2 2 år inkl. AP-Java, Distrib.
Agda visma


Applikationsutveckling i Java, HT-12: Lab 1: Unit tester: Introduktion. I Java finns ett inbyggt stöd för att manipulera Javakod dynamiskt under exekvering, det sker genom The reflection API. Detta representerar, eller reflekterar, klasserna, interfacen och objekten som för närvarande finns i vår Java Virtual Machine.

1997 12 http://student.educ.umu.se/~dis99-19/kallkritik/internetkritik.html 13 Patel, Davidsson, 1994 system och dess applikationsutveckling enligt klient/server-modellen. Blekinge tekniska högskola BTH-10754 Inledande programmering i Java 25 Högskolan Kristianstad HKR-15241 Applikationsutveckling med Visual Basic. Umeå universitet UMU-24031 Accounting Auditing and Control D 51 358 26 32. Java-applets om Astronomy (MODELS), besöka den virtuella PLANETARIET. verktyg för applikationsutveckling finns på 56 diskar kapslade i mappen "First ett komplex av UMU-delsystem:" Utformning av läroplaner "," Upprättande av  Applikationsutveckling för internet, Klassrum, Distans, Flera orter (2). - Distans; - Umeå.

Kursen kan ges på olika tekniska plattformar, till exempel Ruby on Rails eller Java servlets och Java Server Pages (JSP) på Google App Engine. Baserat på valet av plattform kommer specifika tekniker för server- respektive klientsidan och GIS-komponenter att ingå i kursens innehåll. GIS-applikationsutveckling 10 hp.

Denna delmängd Applikationsutveckling och mobilitet I denna kurs lär du dig att designa och utveckla applikationer för olika typer av mobila enheter. Diskussioner kring mobilitetens … Publikationer: Using and modifying the IBM Lotus Domino V7 Free Time Web service Artikel om anpassning av Free Time Web service.

AFI. Applikationsutveckling för Internet 7,5hp - en avancerad kurs i webbutveckling baserad på .NET uppdrag att utveckla ett programmeringsspråk som var likt Java men som Microsoft själva ägde och som var mer inriktad mot Windows. Språket blev C# som är ett enkelt och modernt objektorienterat högprestandaspåk för .NET-programmering med rötterna i C++ samt Java (Liberty och Donald 2008, s.3-4). Java II, 7,5 hp Webbprogrammering, 7,5 hp Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp Kryptografi, 7,5 hp År 3 Projektbaserad produktutveckling, 15 hp Programmeringsmetodik med projekt, 7,5 hp TCP/IP-nät, 7,5 hp Datorsäkerhet, 7,5 hp Applikationsutveckling i Java, projektkurs, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp Applikationsutveckling för Internet ht ladda ner utvecklingsmiljöerna som listas ovan krävs det att du innehar en e-postadress som slutar på "@student.umu Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag; 08.30 - 10.00: Introduktion och registrering i A302, PK: Föreläsning i A302, OOP, PK: Lab A308 bokad: Lab A308 bokad H18 3 F2395 DT142G GR C Applikationsutveckling i Java, projektkurs 6 6 20:45 21:02 O H18 3 B2011 MÖ033G GR B Arbetsmiljö för ingenjörer 3 3 20:45 21:02 O H18 3 F2470 DT096G GR C Programspråksteori 7,5 7,5 21:03 21:11 O H18 3 F2480 DT099G GR C Examensarbete 15 7,5 7,5 21:03 21:22 O H18 3 K2060 MA080G GR B Kryptografi 7,5 7,5 21:12 21:22 O Applikationsutveckling i Java, projektkurs, 6 hp Programspråksteori, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp Kurser i matematik: Algebra, 3 hp Linjär algebra I, 6 hp Differentialkalkyl, 6 hp Integralkalkyl, 6 hp Flervariabelanalys, 6 hp Diskret matematik A, 6 hp Matematisk modellering, 6 hp Kryptografi, 7,5 hp Matematisk statistik, 6 hp Övriga kurser: Computer Engineering BA (C), Application Development in Java, 7.5 Credits Inrättad 2007-03-15 Teknik 100% Applikationsutveckling i Java, projektkurs Grundnivå DT170G Datateknik Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 • Java II, 7,5 hp Du ges möjligheter till fördjupade studier inom områden som till exempel kravhantering, applikationsutveckling och nätverksdesign. AFI. Applikationsutveckling för Internet 7,5hp - en avancerad kurs i webbutveckling baserad på .NET 2.2 Applikationsutveckling för Android Androidapplikationer skrivs i Java, medan layouten implementeras med hjälp av eXtensible Markup Languange(XML) som är ett universellt och utbyggbart märkspråk. Vid mjukvaruutveckling för mobiltelefoner används dock inte hela Javas bibliotek, utan endast en delmängd.