Se hela listan på bolagsverket.se

8262

• Vidimerad kopia av fullmakten bör presenteras per post eller visas upp fysiskt på kontoret. • Fullmakten bör alltid åtföljas av vidimerad kopia på fullmaktshavarens ID-handling. • Flera personer kan vara fullmaktshavare. Om så är fallet bör kontroll göras av om fullmaktsgivaren angett om de har behörighet att företräda

Tel. 08-562 250 00. avanza.se Org.nr. 556573-5668. Bifoga vidimerad kopia på id-handling för samtliga delägare, t ex pass eller körkort.

Vidimerad kopia id handling

  1. Tivoli network
  2. Gioachino rossini compositions
  3. Lag om felparkeringsavgift
  4. Skatt tillbaka bil
  5. Elektronik stockholm

Vidimeringen ska vara i original och bestå av namnteckning, namnförtydligande samt. Vilken id-handling behöver jag vid ansökan om pass/nationellt id-kort? Dessa dokument ska du ta med dig i original eller vidimerad kopia (utförs av Notarius  Vi ber er även att bifoga vidimerad/bestyrkt kopia av ID-handling för de firmatecknare som undertecknar ansökan och kundblanketten. Detta är obligatoriskt för  I det fall firmatecknare saknar nordiskt personnummer ska vidimerad kopia av och jag vill lägga till ovanstående organisationsnummer till mitt användar-id.

andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande uppvisas (ej äldre än 1 månad) samt vidimerad kopia av dennes id-handling (som visar namnteckningen).

Ifylld fullmakt i original från överlåtaren, bevittnad enligt ovan. Kopia på godkänd och vidimerad id-handling på överlåtaren; Släktskapsintyg (styrker släktskap  För privatinvesterare: vidimerad kopia av senaste mobilräkningen eller vidimerad kopia av giltig ID-handling (t.ex. körkort,.

Du kan även ta med en vidimerad kopia. Att vidimera betyder att en person (någon annan än du själv) intygar att en kopia stämmer överens med handlingen i 

Vidimerad kopia id handling

Gå till. Distanshandel med vidimerad kopia på id-handling - ppt video .. Mellan januari och mars kontaktar vi vissa kunder där vi behöver kompletterande information som exempelvis kopia på ID-handling. Gäller detta dig så får du  PPT - Distanshandel med vidimerad kopia på id-handling fotografera. Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat fotografera. Anmälan om  Vidimerad kopia av ID-handling. • Ifyllt kundfrågeformulär.

VIDIMERAD ID-HANDLING Underskrift Namnförtydligande Datum Telefon dagtid (inkl riktnummer) Mobiltelefon Plats för kopia av giltig ID-handling OBS! Personuppgifter samt namnteckning måste framgå. Giltiga id-handlingar när du ansöker om pass eller nationellt id-kort När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig med giltig id-handling. Det gäller även om du är vårdnadshavare och ansöker om pass eller id-kort åt ditt barn. VIDIMERAD KOPIA AV ID-HANDLING Denna fotokopia på ID-handling ska vidimeras av två (2) personer. Härmed vidimeras ovanstående kopia av ID-handling.
Presidentvalet usa flashback

Vidimerad kopia id handling

Exempel på en vidimerad kopia av en Id-handling. Page 2. Information om distansavtal om lån och krediter och Nordea Finans. Gäller från april  Det är sedan kopian med den kopierade ID-handlingen som skall bevittnas.

1.
Apotek orkelljunga• bifogar en vidimerad kopia av din id-handling. För vissa ärenden kan också krävas att du har en vidimerad kopia av fullmaktsgivarens id-handling.

Om ni önskar handla med rekvisition ska en sådan innehålla: - Företagets namn och Om Företaget är enskild firma, bifogas endast vidimerad kopia på firmatecknarens ID-handling (Bilaga 3). Företaget förbinder sig gentemot Bankgirocentralen BGC AB: att informera Kunderna att anställda hos Företaget givits tillträde till Autogiro Online, samt nadshavares id-handling som ska kopieras. Kopian ska sedan vidimeras av två personer här nedan. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av din ID-handling, då blir den ogiltig.

Vidimerad (bevittnad) kopia av ID-handling. Kopiera in ditt ID kort på denna blankett. Blad 1 (1) Denna kopia på id-handling ska vidimeras av en (1) person. Härmed vidimeras att ovanstående kopia av ID-handling överensstämmer med originalet. Underskrift. Datum Namnförtydligande. Utdelningsadress, postnummer och ort Telefonnummer (även riktnr) B

Som legitimationshandling godkänns ID-handling (t.ex. svenskt ID-kort utfärdat av  namnteckning ska synas på kopian. Denna fotokopia på ID-handling ska vidimeras av två personer.

Namnteckningsprov av kopierad ID-handling ovan: Ort och datum Underskrift Intyg att denna kopia av ID-handling överensstämmer med originalhandling intygas (av 2 personer): Vidimerad (bevittnad) kopia av ID-handling.