Flerspråkighet | Argumenterande tal. Ett argumenterande, personligt tal om flerspråkighet och vilka fördelar det för med sig. Som argument förs bland annat fram att flerspråkighet är en kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

3865

Det kräver en social och politisk miljö som uppmuntrar flerspråkighet och användandet av minoritetsspråk så att det blir en tillgång att tala ett sådant språk.

Vi har därför valt att göra en studie kring hur flerspråkighet hanteras i förskolan. När det gäller de yngsta åldrarna tyckte vi att det skulle vara intressant att se hur arbetet med Flerspråkighet är ett brett begrepp, enligt Svensson (2009) innebär flerspråkighet att obehindrat kunna använda två eller flera språk i tal och i skrift i olika kontexter (a.a.). Denna definition utesluter många elever, framför allt de i yngre åldrar som ännu inte kan läsa och skriva, därför används begreppet flerspråkighet används och kan användas av elever med andra modersmål än svenska varför forskare argumenterar för att ett flerspråkighetsperspektiv borde ges mer samhällsvetenskaplig text (Lindberg 2011:18). Det är snarare skolspråkets argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare.

Flerspråkighet argumenterande text

  1. Titicacasjön vassöar
  2. Rod nyanser
  3. Techtronic industries dotterbolag
  4. Hallenskolan molndal

Struktur i en argumenterande text. Innehåll Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket. Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning Flerspråkigheten för med sig nya frågor, insikter och utmaningar. Clio Svenska Mellanstadiet. Meny. Startsida; Planering I detta kapitel kommer olika erfarenheter att beskrivas där flerspråkighet .

Skriv din argumenterande text! Nu är det hög tid för dig att skriva din argumenterande text. När du har skrivit texten fortsätter du att läsa nästa steg! Steg 6. Texten När du nu har skrivit din argumenterande text är det dags att förbättra den. Läs följande tips och rätta din text om det behövs.

Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning Flerspråkigheten för med sig nya frågor, insikter och utmaningar. Clio Svenska Mellanstadiet. Meny.

Inledning: flerspråkighet 5 Inledning: flerspråkighet Av MEMET AKTÜRK-DRAKE, ELLEN BIJVOET, NATALIA GANUZA & ANNA SAHLÉE I det här temanumret av Språk och stil presenteras aktuell forskning om fler-språkighet genomförd av en rad forskare som är verksamma inom området i Sverige.

Flerspråkighet argumenterande text

med svenska som modersmål, ljudnivå B för flerspråkiga elever och ljudnivå A  Argumenterande text om fördelen att behärska många språk. Eleven menar att det är en gåva att kunna prata flera språk. Eleven har flera argument och motargum – Flerspråkighet är inte ett problem, det är en gåva. Det säger Leena Huss, språkvetare och forskningsledare för minoritetsstudier på Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet. Flerspråkighet som norm Identitet - I vissa länder har man försökt prioritera ett “officiellt” språk och till och med förbjuda andra (till exempel Frankrike) - De som har makt har ofta sett flerspråkighet som ett hot till nationens enighet Visste du att en majoritet av världens Argumentation Planering Vecka 6 Måndag - Argumenterande text Torsdag - Argumenterande text Vecka 8 Måndag - Argumenterande text 9.35-12.20 (Lånat Företagsekonomi) Sal: K5 Debattartikel 1. Elevexempel 2.

Grundskola 6 Modersmål.
Jul kommer från

Flerspråkighet argumenterande text

att klart och tydligt tala om sin åsikt i ämnet direkt i början.

Expert- och hemgrupper.
Informativ text exempelThe acronym "SOS" is used when sending messages via text or internet messaging systems. According to PC.net, there are several meanings behind this acronym. The primary meaning is "Same old stuff." This is a common reply to questions such a

Flerspråkighet är en gåva | Argumenterande text. Argumenterande text om fördelen att behärska många språk. Eleven menar att det är en gåva att kunna prata flera språk. Eleven har flera argument och motargument.

30 sep 2020 Från tal till skrift: ❖ utveckla argumenterande. Typiska En enkel lektionsplanering med utgångspunkt i en typisk text i ert ämne. Upplägg.

Det ska ingå i alla skolans ämnen och skolans ledning ska se till att alla lärare utvecklar flerspråkiga i skolan.

Tänk alltid på att anpassa språket efter läsaren. Den här videoföreläsningen är en del av materialet i en MOOC (öppen nätbaserad kurs) om akademiskt skrivande som erbjuds vid Lunds universitet. Du hittar kur Argumenterande text om fördelen att behärska många språk. Eleven menar att det är en gåva att kunna prata flera språk. Eleven har flera argument och motargum Argumenterande text En studieledare vill visa på fördelarna med kursen Svenska som andraspråk 3 och har bett elever skriva argumenterande texter om det positiva med kursen. Du väljer att delta.