Romantiken Hur och varför började tiden? Man kan säga att romantiken blev som en slags reaktion mot upplysningen och började vid slutet av 1700-talet, men varför började den? Jo folket blev trötta på vetenskapsmännen, politikerna, konflikterna och all krig.

2973

6. EpokerAntiken ca 800 f v t - 400 v tMedeltiden ca 400 - 1400Renässansen ca 1400 - 1650Upplysningen ca 1650 - 1790. 7. EpokerAntiken ca 800 f v t - 400 v tMedeltiden ca 400 - 1400Renässansen ca 1400 - 1650Upplysningen ca 1650 - 1790Romantiken ca …

Hej! Ja jag fortsätter tjata om litteraturhistorien, eftersom det är där jag befinner mig just nu och jag inte riktigt orkar tänka utanför den lådan för tillfället. Jag kommer snart till upplysningen och romantiken, och där blir det intressant att presentera de två epokerna och ställa dem mot varandra. Upplysning är sinnets ålder och romantiken är inriktad på mänskliga känslor. Upplysning (sena 1600- och 1700-talet) motsatte sig mörka åldrar, medan romantik (slutet av 1700-talet) motsatte sig upplysning. Upplysning är nära besläktad med naturvetenskap, och romantik är nära besläktad med konst och humaniora. Upplysningen. Textanalys – Swift och Voltaire; Upplysningen – en översikt; Bedömningsmatriser; Bellman; Citat Upplysningen; Instruktioner; Ironi och satir; Lenngren och Kellgren; Romantiken.

Romantiken vs upplysningen

  1. Fiske island pris
  2. Eshop atea com
  3. Eira andersson vetlanda
  4. De icing
  5. Förskola pedagogisk miljö
  6. Byggnads larlingsbok
  7. Hur paverkar det fysiska aldrandet konsorganen
  8. Gant ursprungsland
  9. Koordinatentransformation 3d online

Upplysningen VS Romantiken Upplysningstiden - Var den tid där man ville att människan skulle lära sig lite själv och använda sitt förnuft för att klara livet. Låta sig aldrig bli styrd av kyrkan och man försöker hitta alla olika håll mot ett demokratiskt samhälle. Romantiken: Romantiken var en motrörelse mot upplysningens förnuft idéer. Man menade att det inte gick at förklara allt. Man ville ha tillbaka mystiken.

Vi anser att upplysningstexterna är mer lättsamma att läsa men samtidigt har de romantiska texter en viss mystik och är vackert skrivna, vilket upplysningstexterna saknar. Fortsättningsvis är de båda texttyperna intressanta på olika sätt; vilka texter man gillar …

Rousseau. Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) stod för passioner och lidande och skulle bli en förgrundsgestalt inom Romantiken med dekret såsom ”mitt  Litteratur under Romantiken och Upplysningen | Jämförelse Romantiken (jan 1 , 1790 PPT - Upplysningen vs Romantiken PowerPoint Presentation PPT  Komplett Upplysningen Idag Fotosamling. Upplysningen | Nya tiden | Historia | SO-rummet pic.

Upplysningen och romantiken. Upplysningen är ett mångtydigt begrepp. Upplysningen kan stå både för en rörelse och en epok i idéhistorien. Upplysningens 

Romantiken vs upplysningen

Vidare så reflekterar eleven över likheter och skillnader mellan de två epokerna. Romantiken 1730-1780 Efter franska revolutionen befinner sig stora delar av Europa i krig.

Aktivitet om hjärna vs hjärtat för årskurs 7,8,9 6. EpokerAntiken ca 800 f v t - 400 v tMedeltiden ca 400 - 1400Renässansen ca 1400 - 1650Upplysningen ca 1650 - 1790.
Wincc siemens hmi

Romantiken vs upplysningen

Markerar i texten typiska drag från respektive LitteraturHistoria Lyfte lyriken frihet inom litteratur historien idealiseras Romantiken Konsten: konstnärer får en allt mer frihet nu ses naturen inte som tråkigt materia.

Varför går upplysningen över till romantiken?
Jungs 4 arketyper
En utredande text om upplysningens förnuft vs. romantikens känsla. Eleven redogör för vad som kan anses karakterisera de två epokerna, både vad gäller 

Romantiken: Romantiken var en motrörelse mot upplysningens förnuft idéer. Man menade att det inte gick at förklara allt. Man ville ha tillbaka mystiken. Man ville ha tillbaka det som ej gick att förklara. Man tyckte att upplysningen var så sval o tråkig. Man hyllade dom starka känslorna och inte minst den egna individens starka känslor. "Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne." "Naturen är vår källa." "Det strider uppenbarligen mot naturens lag att en handfull människor drunknar i sitt överflöd medan den uthungrade massan saknar det nödvändigaste." "Människan är född fri och Created Date: 4/14/2015 9:57:27 AM Romantiken uppstod som reaktion mot den förnuftstro, materialism och mekaniska världsbild som rådde inom kulturen under upplysningen.

Upplysningen vs. RomantikenSyn på Upplysningen Romantiken Samtiden Optimistisk Pessimistisk Framtiden Optimistisk Pessimistisk Historien Negativ Positiv Vad som är värdefullt Det praktiskt tillämpbara Det vackra Vetenskapen Mycket positiv Positiv Människan Jämlik Jämlik Religion Relativt negativ, alt. sekulär Positiv, sekulär Den andre Civilisera Fascinerande Förnuft Stor tilltro

Eftersom upplysningen hade ett starkt  Romantiken är en epok i musikhistorien då oerhört många av de idag mest framförda klassiska verken skrevs. Läs om och lyssna till  Upplysningen vs. RomantikenSyn på Upplysningen Romantiken Samtiden Optimistisk Pessimistisk Framtiden Optimistisk Pessimistisk  Under romantiken ansåg man att känslorna skulle härska över förnuftet. Man bestred upplysningens vetenskapliga världssyn. När Frankenstein  ROMANTIKEN 1790 -1830. BAKGRUND • Franska revolutionens terrorvälde • Upplysningens förnuft och kunskapshunger • Industrialiseringen med dess ”själlösa fabriker” • Den POZDN BAROKOKO 1735 1790 Anotace Djepis Kultura v. Barock (1600-t) vs Upplysning (1700-t)/ Romantik (1800-t) Musik (Barock vs Wienklassisism/Romantiken) - Litteratur (Barock vs Upplysningen/Romantiken) upplysningstiden (upplysningen) då man aktivt började främja naturvetenskapen och förespråka människans förnuft före de strikta regler och riktlinjer som  Ari Pärnänen Hemtentamen för delkurs 3: Upplysningen och romantiken (5p) FTEA12:4 Vetenskapsteori Realism och anti-realism Realism vs.

Man tyckte att upplysningen var så sval o tråkig. Man hyllade dom starka känslorna och inte minst den egna individens starka känslor. "Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne." "Naturen är vår källa." "Det strider uppenbarligen mot naturens lag att en handfull människor drunknar i sitt överflöd medan den uthungrade massan saknar det nödvändigaste." "Människan är född fri och Created Date: 4/14/2015 9:57:27 AM Romantiken uppstod som reaktion mot den förnuftstro, materialism och mekaniska världsbild som rådde inom kulturen under upplysningen. Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. [2] Romantiken vände sig även mot klassicismens regler.