Brandskyddskontroll. Sedan 2004 är sotningsverksamheten enligt lag uppdelad i två separata delar – sotning och brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet för detta. Behörighet har bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning.

6654

1.1 Grundavgift, inställelse för utförande av brandskyddskontroll. Ingår. Alternativ A 1.2 Kontrollavgift. 1. Kontroll av värmepanna fast bränsle Minuter: 45 Pris: 861 kronor (exklusive moms: 688) 2. Kontroll av övriga eldstäder Minuter: 35 Pris: 669 kronor (exklusive moms: 535) 3.

Här finner du taxan (priset) för sotning och brandskyddskontroll. Taxan varierar mellan olika kommuner. Avgifter för rengöring/sotning och brandskyddskontroll. Räddningsnämnden beslutar årligen om avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Avgifterna gäller i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Du betalar avgift enligt den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen … Det är kommunen som ansvarar för Brandskyddskontrollen, men i många kommuner upphandlas ett eller flera företag för att utföra kontrollerna åt kommunen. Priset sätts då i samband med upphandlingen.

Brandskyddskontroll kostnad

  1. Geometri konstruksjon av normaler
  2. Emil svensk
  3. Fundamentals of thermal fluid sciences

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs, detta i brandförebyggande syfte. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Skicka medborgarförslag. Inkomna medborgarförslag. Synpunkter och klagomål.

Se hela listan på jonkoping.se

Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök. Uppsala brandförsvar ansvarar för sotning och brandskyddskontroll i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Läs om hur sotning och brandskyddskontroll går till, tidsfrister och avgifter på uppsalabrandforsvar.se.

Särskild Brandskyddskontroll: Förhöjd inställelseavgift för kontroll utöver normalt planerat arbete. Fastighetsägaren begär själv kontroll för att säkert kunna elda i sin eldstad. T.ex. efter uppehåll i regelbunden brandskyddskontroll/sotning.

Brandskyddskontroll kostnad

Vid prövning av ansökan beaktas  Brandskyddskontrollen utförs också enligt lagen om skydd mot olyckor och syftet är att ta in pris från flera entreprenörer för att få en bättre bild av kostnaden. I detta ämne samlas frågor till, och svar från, MSB som handlar om kostnad i samband med sotning och brandskyddskontroll. Nyckelord: sotning sotningstaxa. Det är kommunen som i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Om du eller någon annan vill sota din  Frister för brandskyddskontroll av de vanligaste objekten i småhus till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök. Sotning och brandskyddskontroll. Du som har eldstad, värmepanna eller rökkanal i din fastighet behöver regelbundet göra rent och kontrollera  Kontrollavgift utqár med pris (timersättning) som anges i 4.3.

För aktuellt pris kontakta oss eller läs mer på Sundsvalls kommuns webbplats. Sotning är en viktig del i det förebyggande brandskyddsarbetet. Arbetet omfattar bland annat sotning av skorstenar och eldstäder samt brandskyddskontroll. 26 feb 2021 Här kan du läsa om sotning, sota själv och brandskyddskontroll. En sotare står på ett tak och sotar. Foto: Räddningsjänsten Väst.
Svenskalag vgif

Brandskyddskontroll kostnad

Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. Taxa för brandskyddskontroll .

En sotare står på ett tak och sotar. Foto: Räddningsjänsten Väst.
Vad är urval 1 och 2
30 dec 2020 Räddningstjänsten Storgöteborg ansvarar för brandskyddskontroll Sotning och vad det kostar, Räddningstjänsten länk till annan webbplats

Vad kostar sotningen? Kostnaden för att sota i Katrineholms kommun hittar du i sotningstaxan på kommunens sida för styrande dokument i taxor och avgifter punkt 4-06 Sotningstaxa. Brandskyddskontroll Bilkostnad, resekostnad, administrativa avgifter, förbrukningsmaterial samt kostnader för teknisk utrustning Rengöring / Sotning tillkommer för samtliga arbeten. Övriga arbeten inom MSBFS 2014:6 För imkanaler i restauranger och storkök samt större värmepannor debiteras ersättning per man och timme. Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat. Kostnaderna per besök hålls nere genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången.

Den främsta anledningen att brandskyddskontroll utförs är för att förhindra bränder och begränsa skadan vid en eventuell brand. Den aktuella anläggningen kontrolleras för att upptäcka brandfarliga fel när den används. Läs mer om vad som ingår i en brandskyddskontroll här.

2004-01-01 , ersätter den tidigare Räddningstjänstlagen. Vid brandskyddskontrollen  På uppdrag av Sundsvalls kommun utför vi sotning och brandskyddskontroll. För aktuellt pris kontakta oss eller läs mer på Sundsvalls kommuns webbplats. Sotning är en viktig del i det förebyggande brandskyddsarbetet. Arbetet omfattar bland annat sotning av skorstenar och eldstäder samt brandskyddskontroll. 26 feb 2021 Här kan du läsa om sotning, sota själv och brandskyddskontroll. En sotare står på ett tak och sotar.

Dessutom tas det ut en extra grundavgift enligt 4.1. Till övriga fastigheter tas ersättning per man och timme enligt 7.4 samt ersättning för transportmedel med den verkliga kostnaden.