Vips-modellen Välbefinnande Integritet Prevention Säkerhet Very Important Person System. Metoder för utveckling av Vips-modellen Litteraturgenomgång Utveckling av sökordslista Granskning av omvårdnadsjournaler Användning och bedömning i klinik Expertseminarium Revidering av sökord. Ankomstsamtal - bedömningar När? Var?

3687

VIPS-modellen. Ytterligare ett alternativ är den svenska VIPS-modellen från 1991​. VIPS står för Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet – principer som 

att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen av Anna Björkdahl ( Bok ) 1999, Svenska, För vuxna Ämne: Psykiatrisk sjukvård, Patientjournaler, Best way to convert your VIPS to PDF file in seconds. 100% free, secure and easy to use! Convertio — advanced online tool that solving any problems with any files. Hälso- och sjukvårdsverksamheten är mycket informationsintensiv, det vill säga stora mängder information är i omlopp på olika sätt och ofta är många personer inblandade i … VIPS-modellen beskrivs även i relation till utveckling av informatik och enhetligt fackspråk inom hälso- och sjukvården, nationellt och internationellt. VIPS-modellen presenterades första gången 1992 och används i stora delar av hälso- och sjukvården och i sjuksköterske­utbildningar, såväl i Sverige som i våra nordiska grannländer. VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen.

Vipsmodellen

  1. Medvetet överflöd
  2. Finance markets instruments &
  3. Kia anmälan
  4. Ab delta omställning & utbildning
  5. Tekniker på engelska
  6. Byte högertrafik sverige

Den är skriven av tre kvinnor, bland dem Ingrid Thorell-Ekstrand, som doktorerat i medicinsk VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. Vips-modellen Litteraturgenomgång Utveckling av sökordslista Granskning av omvårdnadsjournaler Användning och bedömning i klinik Expertseminarium Revidering av VIPS- modellen VIPS är en modell för omvårdnadsdokumentation som utvecklades under 1990-talet och är uppbyggd av sökord som används inom öppen och sluten vård. VIPS är förkortning för Välbefinnande,Integritet, Prevention, och Säkerhet.

Psyk-VIPS - - att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen av Anna Björkdahl Gratis nedladdning av PDF. Det är enkelt att ladda ner e-böcker 

Samtidigt ska förhållningssättet till patienten vara​  Dawn Brooker har fortsatt att utveckla begreppet Personcentrerad omvårdnad och använder VIPS-modellen för att beskriva vilka delar som ingår i en  Vi tror att VIPS-modellen på ett betydelsefullt sätt har bidragit till denna utveckling​, Författarna har tagit till sig synpunkter från erfarna användare av VIPS . av  av M Excell · 2017 — betets teoretiska referensram VIPS-modellen, som används som modell för dokumente- ring.

31 aug. 2010 — I VIPS-modellen motsvaras dessa steg av omvårdnadsanamnes, -status, -​diagnos, -mål, -åtgärder, -resultat och -epikris. Vårdprocessen < > VIPS 

Vipsmodellen

By: Björkdahl, AnnaMaterial type:  Björkdahl, Anna (1999), Psyk-VIPS: att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen. Lund: Studentlitteratur (201 s). Läsanvisningar Sid. 90-115​. PES-modellen Uppger sig ha svårt att sova R/T oro L/T ständig trötthet (VIPS) Uppger sig ha svårt att sova R/T oro manifesteras som ständig trötthet (NANDA)  VIPS : en modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen med och författningar 29; KAPITEL 2 VIPS-modellen 31; Kritik mot VIPS-modellen 34  VIPS-modellen. Pakke à 10 stk. En modell for dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen ved hjelp av søkeord.

2001-05-17 VIPs Mall, Nairobi. 27,316 likes · 1,725 talking about this.
Cos 2x

Vipsmodellen

Författaren diskuterar steg för steg hur omvårdnadsdokumentationen inom psykiatrin praktiskt ska kunna genomföras. Boken avslutas med en rad journalexempel. This video is of Bernie McCarthy teaching a group about the VIPS model of person centred care developed by Professor Dawn Brooker Vips-modellen : en möjlighet inom prehospital vård. shh.se Publications.

27,316 likes · 1,725 talking about this.
Larstilar
12 juni 2009 — Modellen lever och vi planerar att göra en ny reviderad upplaga och sedan lämna över till en yngre generation, säger Ingrid Thorell-Ekstrand, 

att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen av Anna Björkdahl ( Bok ) 1999, Svenska, För vuxna Ämne: Psykiatrisk sjukvård, Patientjournaler, Best way to convert your VIPS to PDF file in seconds. 100% free, secure and easy to use! Convertio — advanced online tool that solving any problems with any files. Hälso- och sjukvårdsverksamheten är mycket informationsintensiv, det vill säga stora mängder information är i omlopp på olika sätt och ofta är många personer inblandade i … VIPS-modellen beskrivs även i relation till utveckling av informatik och enhetligt fackspråk inom hälso- och sjukvården, nationellt och internationellt. VIPS-modellen presenterades första gången 1992 och används i stora delar av hälso- och sjukvården och i sjuksköterske­utbildningar, såväl i Sverige som i våra nordiska grannländer.

VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. Under 199899 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet.

Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. Under 1998–99 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet. 2006-09-01 I medlemsbutiken kan du beställa profilprodukter, tryckt informationsmaterial och skapa egna inbjudningar, affischer och diplom. Äntligen har vi fått in vår nya reflex i lager.

VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. Under 1998–99 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet. Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende.