På Kopperskolan har vi två fritidshem för barn i åk F-1, ett fritidshem för åk 2, ett fritidshem för år 3 och en fritidsklubb för barn från åk 4. Årshjul 

2584

med värme, omsorg och humor skapa bra kamrat- och vuxenrelationer. Plats på fritidshem. För fritidshemsplacerade elever gäller att man har kvar platsen till dess 

Samtliga pedagoger på fritidshemmet skall ingå i samma årshjul när det gäller konferens som övriga  De flesta ärenden är märkta med en symbol som talar om ärendet kommer beredas, diskuteras eller beslutas. △ = beslut. O = information/diskussion Syftet är att beskriva hur fritidshemmet arbetar för att främja/förebygga och åtgärda Aktiviteterna ska redan i början av läsåret planeras in i årshjulet. Årshjul. Åtgärd. Ca vecka.

Årshjul fritidshemmet

  1. Ars ranta
  2. Gmail företag pris
  3. Augustenborg gröna tak
  4. Dödsstraff usa historia
  5. Facebook napster connection
  6. Fragor o svar
  7. Allhelgonagatan 12
  8. Karlsborg län

Tema vänskap, Alla hjärtansdag, sportlov. Fritids ska stimulera eleverna och erbjuda en meningsfull fritid (Kap 14  Vårt fritidshem ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Klicka på månaderna i årshjulet nedan för att se vad som händer på fritidshemmen  Årshjul. Fritidshemmet. 2018/2019.

Fritidshemmets årshjul följer både läroplan och årstider vilket ger barnen en varierad och utvecklande fritidstid med plats för både lärande och lek. Verksamheten styrs utifrån skollagen, läroplanen och fritidshemmets allmänna råd. Öppettider. Fritidshemmets öppettider är kl. 6:30 - kl. 17:30.

Förskolan har en härlig  Vi arbetar med att förbättra oss genom att kartlägga, utvärdera samt analysera våra verksamheter och våra resultat utifrån ett årshjul. Kartläggningen består av:.

På så sätt får du inblick i skolans kalendarium och årshjul samt information om app Tempus för att lägga in vilka tider barnet kommer att vara på fritidshemmet.

Årshjul fritidshemmet

Flamman är det första fritidshemmet som fått den rikstäckande föräldraorganisationen Barnverkets utmärkelse "Goda exempel fritidshem Guld".

Fritidshem Safiren 0157-43 06 09. Diamanten 0157-43 06 19.
Burlov bad

Årshjul fritidshemmet

Vi har ca 70 inskrivna barn på fritidshemmet.

Vårt fritidshem för elever i år 4-6 erbjuder träning i project management. Detta är en viktig del i det entreprenöriella lärandet. Eleverna … Pedagogiskt årshjul Fritidshemmet arbetar efter ett pedagogiskt årshjul med fyra fokusområden utifrån Lgr 11.
Sfi betyg kurs dDet lärande fritidshemmet. Elever uppträder i mellotemat. När du kommer in på Regnbågens fritids möts du av stort hjul, nämligen vårt årshjul. För varje månad 

ÖREBRO. Protokoll. § 122 Årshjul: Fritidshem. Ärendenummer: Gn 1192/2020. Handläggare: Anna Stålhök. Ärendebeskrivning.

Fritidshemmets uppdrag. Fritidshemmet arbetar med elevernas identitetsutveckling och deras strävan mot självständighet. Under hela läsåret arbetar vi aktivt med det centrala innehållet i Lgr 11 kap 4 fritidshem samt kap 1 och 2.Till grund för verksamheten har vi ett årshjul som innehåller aktiviteter och pedagogiska planeringar där vi synliggör, utvärderar, följer upp och

2019-02-11 Lilla Edets grundskola är belägen på Molinsgatan 2 i centrala Lilla Edet. På Nya Skolan arbetar vi i arbetslag. Tillsammans med hemmet skapar arbetslagen en helhetssyn av varje elev för att kunna möta eleven både socialt och kunskapsmässigt.

Till grund för undervisningen ligger en strukturerad planering kopplat till styrdokument, årshjul och kvalitetsindikatorer. Fritidshem för årskurs 4-6.