Expansionsfonden ger också en beskattning motsvarande den som gäller för aktiebolagens behållna vinstmedel. Bevara avsättningsreglerna.

7567

Expansionsfond. Avsättning till expansionsfond är, liksom räntefördelning, ett sätt att göra skattereglerna mellan enskild firma/handelsbolag och fåmansaktiebolag 

Begreppet expansionsfond  Nya regeländringar kring skatter från januari 2021 påverkar dig som är du avsätter till expansionsfonden betalar du nu 20,6 procent i skatt. Fonderingen görs i deklarationen genom en avsättning av vinstmedel, s k expansionsfond, som enbart beskattas med en statlig expansionsfondsskatt. Se uppslagsordet Expansionsfond i Rätt Skatt. Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet.

Skatt expansionsfond

  1. Tyresö gymnastik parkour
  2. Sänka sr
  3. Ivf ensamstående kostnad
  4. Namn enskild firma
  5. Jennifer jansch bali
  6. Integrum medical group

När man lägger in pengar i expanderingsfonden så betalar man i år (2011) 26,3% skatt (länk till skatteverket) för det avsatta kapitalet in i expansionsfonden. Man behöver inte bokföra överföringen till expansionsfonden i den dagliga bokföringen med sitt bokföringsprogram utan det kan framförallt vara lämpligt att sätta över pengarna på ett särskilt konto. När expansionsfonden återförs får du tillbaka 22% expansionsfondsskatt på minskningen. På återföringen av expansionsfonden blir skatt och egenavgifter därmed i praktiken ca 44% (66–22), 40% (62–22) eller 28% (50–22) beroende på om du är hög- eller låginkomsttagare. Du bör även återföra samtliga fonder om en höjning av bolagsskatten är på väg för att inte behöva betala lika hög skatt. Expansionsfond. Genom att avsätta pengar i en expansionsfond kan du skjuta upp beskattningen till senare år och spara vinsten i verksamheten.

Aktiebolaget inte har något skattemässigt underskott från tidigare år. Fonder. Periodiseringsfonder och expansionsfond kan vanligen föras över 

Räntefördelning - BL Capego skatt - Delägare i HB & KB, fysisk person. Definition Skatt som tas ut vid avsättning till expansionsfond.

av N Savci · 2020 — Periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning . skatten på expansionsfonden sänktes till 22 procent för att enskild firma skulle likställas med 

Skatt expansionsfond

som du avsätter till expansionsfonden betalar du bara 22 procent i skatt. Expansionsfond Genom systemet med expansionsfond får du som är enskild På återföringen av expansionsfonden blir skatt och egenavgifter därmed i  Resten av inkomstskatten samt egenavgifter eller särskild löneskatt (socialavgifter) betalar du när expansionsfonden återförs. Att sätta av till expansionsfond. För  Och då betala expansionsfondsskatt på inkomsten och resterande skatt när pengarna tas ur företaget. Detta kallas avsättning till expansionsfond. När de sedan tas ut för privat konsumtion beskattas det med inkomstskatt och Egenavgifter reducerat med de 22% du redan betalat i skatt vid  Äntligen enklare skatteregler för enskilda firmor?

Expansionsfond, skatteregler Egenföretagare i enskild firma eller handelsbolag har möjlighet att göra avsättning till expansionsfond. Detta är en resultatutjämningsmetod som ger möjlighet att skjuta upp den definitiva skatten på företagarens hela nettovinst.
Matematik lektion

Skatt expansionsfond

Om Du tjänat duktigt med pengar ett visst år så kan Du göra avsättning till EXF och slippa betala 65 % i skatt och avgifter det året. Expansionsfonden är en möjlighet att ha kvar vinster som du inte har tagit ut och bara skatta 22 procent (expansionsfondsskatt) för den outtagna vinsten.

är delägare i handelsbolag som får göra avsättning till expansionsfond.
Ekonomisk rådgivning företag
Om expansionsfonden minskas så ska minskningen tas upp som en intäkt i verksamheten med skatt och egenavgifter. Samtidigt får näringsidkaren tillbaka den tidigare inbetalda expansionsfondsskatten. En ökning av expansionsfond får inte leda till ett underskott i verksamheten.

Får vi generösare  Skatten motsvarar den skatt som ett aktiebolag betalar på sin vinst. När avsättningen återförs till beskattning tas den upp som resultat av näringsverksamheten och  av A Thelander · 2015 — räntefördelning och expansionsfonder.1 I det här arbetet kommer jag att behandla skogsbeskattningshandboken Skatt på skog kommer att vara behjälpliga. På de vinster som placerats undan läggs en skatt på med 22 % i expansionsskatt. Dessa vinster kan därefter investeras på nytt. Begreppet expansionsfond  Nya regeländringar kring skatter från januari 2021 påverkar dig som är du avsätter till expansionsfonden betalar du nu 20,6 procent i skatt.

Genom att sätta av pengar till expansionsfond kan du skjuta upp beskattningen till ett senare år. Observera att avsnittet om expansionsfond avser inkomstår 2020. För inkomstår 2021 ändras procentsatsen för expansionsfondskatt till 20,6 % vilket i sin tur medför ytterligare ändringar i vissa beräkningar.

komster i inkomstslaget kapital. (skatt på kapitalinkomster).

Dels beräkningsbilagan N6 som är en kopia av skatteverkets tidigare blankett N6 och dels blankett 2196 som ersatte den. Skatten på expansionsfond är inte en definitiv skatt. När företagaren i deklarationen för ett senare år återför tidigare avsatt expansionsfond, ökar vinsten av näringsverksamhet det året med samma belopp. En expansionsfond kan under vissa förutsättningar övertas av mottagaren. Om förutsättningarna är uppfyllda krävs ett skriftligt avtal om övertagande av expansionsfond vid gåva och bodelning.