Specialkurser Utbud av specialkurser fastställs inför varje budgetår av Juridiska institutionsstyrelsen. Specialkurs får inte omfatta lägre högskolepoängtal än 7,5 eller annat högskolepoängtal som ej är jämnt delbart med 7,5, om inte Juridiska fakultetens utbildningsutskott av särskilda skäl medger undantag för viss bestämd kurs.

7576

LÄS JURIDIK HÖSTEN 2021. Ansökan är nu öppen - sök till våra utbildningar senast den 15 april. Arbete, praktik och karriär specialkurser eller

Den definitiva antagningen till specialkurser VT21 B-period är nu publicerad. 2021-03-15; Juridiska institutionen vid Stockholms universitet erbjuder kurser och program i juridik på både grund- och avancerad nivå. Vårt juristprogram är Sveriges mest sökta utbildning och resulterar i en juristexamen. För tillträde till kurser på avancerad nivå krävs i de allra flesta fall tidigare högskolestudier inom juridik. su.se; 08-16 36 78 om Specialkurser.

Specialkurser su juridik

  1. Lediga jobb sjukskoterska stockholm sll
  2. Bemanningsföretag engelska översättning

Fråga 1 1. Fel. Laga kraft innebär en egenskap hos en dom eller ett beslut att domen eller beslutet inte kan Juristprogrammet – En framtid som jurist. Är du strukturerad och intresserad av det juridiska systemet? Läs juristprogrammet!

Lottie Adding studerade juridik vid Stockholms Universitet och blev jur kand haft ett stort intresse för humanjuridik och har under studietiden läst specialkurser 

Allt fler frågor avgörs på europeisk nivå. I de gemensamma organisationerna och institutionerna möts Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Under juristutbildningen får du lära dig den speciella metod som krävs för att tolka och tillämpa juridik – en kunskap som kan användas för att både lösa och förekomma juridiska problem. Det finns flera olika examina i vilka juridik kan ingå som huvudämne eller biämne: - Juristexamen.

Vill du bli jurist? Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av den problembaserade 

Specialkurser su juridik

Fråga 1 1. Fel. Laga kraft innebär en egenskap hos en dom eller ett beslut att domen eller beslutet inte kan Juristprogrammet – En framtid som jurist.

New book about Animal Law and Animal Rights 2021-03-23; Teaching in the Spring Semester 2021 2020-11-05; Patricia Shaughnessy in book on the Covid-19 pandemic’s effect on International Arbitration 2020-10-19 Ansökan till specialkurser görs i Fastreg i funktionen "Kursval", som finns som en rubrik i studentens vy ca. 3 - 4 veckor innan den sista ansökningsdagen. Det är viktigt att formuläret blir komplett ifyllt, annars kan ansökan inte behandlas. Särskild behörighet För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända examina på obligatoriska kurser inom juristprogrammet om minst 150 hp.
Kommunal ostersund

Specialkurser su juridik

Ellen Eftestøl- Länk: http://www.su.se/polopoly_fs/1.10975.1295532830!/menu/stan- På specialkurser inom litteratur (ämnesstudier eller fördjupade st 15 okt 2016 I historia och juridik (kapitel 2 och 6) är mer än 50 % av texterna på. svenska.

Varje år läser mellan 3 500 och 4 000 studenter juridik här. Specialkurser Återkommande specialkurser är bl a Juridik respektive Ekonomi för tolkar och översättare, kvällskurser på halvfart om vardera 15 hp. Tolkutbildning på folkhögskolor och studieförbund Utbildning till kontakttolk Grundutbildning Från att tidigare ha bestått av ett antal fristående korta kurser har kontakttolkutbildningen reformerats och fr.o.m.
Kristina schonebeckJuridik handlar om att tolka och tillämpa regler som står i lagen. Kurser i juridik kan innefatta allt från arvoden, skatter och avgifter för företag till familjerätt och frågar om din bostad. Vill du ha ytterligare information utöver det som du kan läsa om kurserna här ovan ber vi dig kontakta respektive kursarrangör så återkommer de till dig med vidare information.

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Juridik i socialt arbete I 7,5 hp Sociologi för socialt arbete 7,5 hp Psykosocialt arbete I 7,5 hp . Termin 2 Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder 30hp. Juridik i socialt arbete II 15 hp Välfärdsstaten - en introduktion I 7,5 hp Välfärdsstaten - en introduktion II 7,5 hp . Termin 3 Socialt arbete 3: Forskningsmetoder 30hp Svarsmall till tentamen i Juridik 7 hp den 25 mars 2009 Svarsmallen är i vissa delar mer uttömmande än som krävts för full poäng.

LÄS JURIDIK HÖSTEN 2021. Ansökan är nu öppen - sök till våra utbildningar senast den 15 april. Arbete, praktik och karriär specialkurser eller

Fråga 1 1. Fel. Laga kraft innebär en egenskap hos en dom eller ett beslut att domen eller beslutet inte kan Juristprogrammet – En framtid som jurist. Är du strukturerad och intresserad av det juridiska systemet? Läs juristprogrammet! Efter 4,5 års studier är du redo för en framtid inom statlig och kommunal förvaltning, på advokatbyråer, försäkringsbolag och banker (för att nämna några).

Det har fått mig att inse att  Specialkurser. Competition Law (15 ECTS).