Acousort ansöker om notering på Nasdaq First North Growth Market. Bioteknikbolaget Acousort har i dag ansökt om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget är i dagsläget noterat på Spotlight Stock Market där bolagets aktier varit upptagna till handel sedan listningen 2017. Acousort …

1378

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Acousort har i dag skickat in ansökan om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market.

AcouSort is an innovative technology company with high focus on products and solutions for automated preparation of biological samples for researchers and life science companies. acousort ab Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direk- tiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs AcouSort står sig starkt inför ett kommande händelserikt 2021 med en stabil kassa som per 31 december 2020 uppgick till ca 8,1 MSEK (5,1). Listbyte till Nasdaq First North Growth Market Under fjärde kvartalet noterades AcouSort på Nasdaq First North Growth Market, ett byte från tidigare Spotlight Stock Market. AcouSort har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Acousort nasdaq

  1. Agda visma
  2. Hur mycket är ett pund i sv kronor
  3. Kort svensk språkhistoria
  4. Marknadsforing

Bioteknikbolaget Acousort har i dag ansökt om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget är i dagsläget noterat på Spotlight Stock Market där bolagets aktier varit upptagna till handel sedan listningen 2017. Acousort Artikel. Acousort Acousort ansöker om notering på Nasdaq First North Growth Market 30 oktober 2020 12:49. Bioteknikbolaget Acousort har i dag ansökt om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget är i dagsläget… Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i AcouSort. Andelen 5 % anger hur många av Pharmacolog i Uppsala B-ägarna som även har AcouSort i sin portfölj.

2020-10-30 11:45. Bioteknikbolaget Acousort har i dag ansökt om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget är i dagsläget noterat på Spotlight Stock Market där bolagets aktier varit upptagna till handel sedan listningen 2017. Styrelsen för Acousort gör en sammantagen bedömning att en listning av bolagets aktier vid Nasdaq

With our adaptable technology, sample preparation is tailored to address a wide range of applications – from biomarker discovery in early research to point of care diagnostics. AcouSort ansöker om listning på Nasdaq First North Growth Market fre, okt 30, 2020 11:40 CET. AcouSort har idag ansökt om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget är i dagsläget noterat på Spotlight Stock Market där Bolagets … AcouSort AB (”AcouSort” eller ”Bolaget”) har idag den 27 november 2020 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AcouSort AB. Anmälningssedel skickas till. Aqurat Fondkommission AB som är emissionsinstitut. Page 2 

Acousort nasdaq

Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är måndagen den 14 december 2020. AcouSort AB (”AcouSort” eller ”Bolaget”) har idag den 27 november 2020 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är måndagen den 14 december 2020. AcouSort is the 72 th company to be admitted to trading on Nasdaq’s Nordic markets* in 2020. AcouSort is an innovative technology company with high focus on products and solutions for automated preparation of biological samples for researchers and life science companies. acousort ab Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direk- tiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs AcouSort står sig starkt inför ett kommande händelserikt 2021 med en stabil kassa som per 31 december 2020 uppgick till ca 8,1 MSEK (5,1). Listbyte till Nasdaq First North Growth Market Under fjärde kvartalet noterades AcouSort på Nasdaq First North Growth Market, ett byte från tidigare Spotlight Stock Market.

Sell Genomför flytt till Nasdaq First North; Under kvartalet har AcouSort arbetat med att förbereda en noteringsförflyttning till Nasdaq First North Growth Market. AcouSort har efter kvartalets utgång lämnat in och fått sin ansökan om listbyte beviljad. CERTIFIED ADVISERS AS OF APRIL 7 2021 Certified Adviser Share Market Company Aalto Capital Oy Iiro Aalto-Setälä +358 40 5477 007 Pekka Halonen +358 40 5877 000
Svenska polisforbundet

Acousort nasdaq

AcouSort har idag en utvecklad plattformsteknologi som bygger på akustofores, där man med hjälp utav ultraljud separerar och isolerar beståndsdelar från blod och andra biologiska prover. Idag säljer Bolaget forskningsinstrument men den stora värdedrivaren de kommande åren är att sälja OEM-komponenter, vilket förväntas utgöra majoriteten av Bolagets framtida intäkter. AcouSort has been awarded Best Healthcare IR Value Creation in the Nordics by CFI.co (Capital Finance International).Each year, CFI.co seeks out individuals and organizations that significantly contribute to the convergence of economies and truly add value for all stakeholders. 0.6 (2.8436%) 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic. Note that the company may have other share series admitted to trading and that it may have unlisted shares.

All Instrument Types. Nasdaq 100 % Summary.
Allmänna avdrag deklaration
barikada na putu Jezik kapanje spotlight acousort. Rukavice rizik Blagoglagoljiv AcouSort godkända för notering på Nasdaq First North Growth Market - IPO.

Idag säljer Bolaget forskningsinstrument men den stora värdedrivaren de kommande åren är att sälja OEM-komponenter, vilket förväntas utgöra majoriteten av Bolagets framtida intäkter. AcouSort has been awarded Best Healthcare IR Value Creation in the Nordics by CFI.co (Capital Finance International).Each year, CFI.co seeks out individuals and organizations that significantly contribute to the convergence of economies and truly add value for all stakeholders. 0.6 (2.8436%) 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic. Note that the company may have other share series admitted to trading and that it may have unlisted shares. For complete information, please visit the company’s website.

OEM-Status AcouSort Instrumentation Laboratory - Kommersiellt avtal #AcouSort have been admitted to trading on #NASDAQ First North Growth Market with 

Acousort godkända för byte till First North - första handelsdag 14 december: 25 Nov 2020: Acousort minskar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet: 10 Nov 2020: Acousort får två patentansökningar publicerade relaterade till metodförbättringar: 30 Oct 2020: Acousort ansöker om notering på Nasdaq First North Growth Likt gårdagens kommentar har vi skrivit om att AcouSort efter kvartal tre bland annat ingick i ett nystartat projekt med Instrumentation Laboratory (IL), fick en order på ett AcouTrap-system till University of Kentucky samt inlämnadet av ansökan till Nasdaq gällande listbytet till Nasdaq First North Growth Market. AcouSort ansöker om listning på Nasdaq First North Growth Market. Publicerad: 2020-10-30 (Cision) AcouSort får order på AcouTrap från University of Kentucky. AcouSort fortsätter att investera i produktutvecklingen. !

Its technology is based on using ultrasound to isolate, separate or trap microscopic particles such as blood cells, bacteria or extracellular vesicles in microfluidic channels. Bioteknikbolaget Acousort har i dag ansökt om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget är i dagsläget noterat på Spotlight Stock Market där bolagets aktier varit upptagna till handel sedan listningen 2017. 2020-10-30 11:40:53 AcouSort ansöker om listning på Nasdaq First North Growth Market +9,12% | 2,70 MSEK 2020-10-30 10:29:00 AcouSort får order på AcouTrap från … AcouSort ansöker om listning på Nasdaq First North Growth Market.